Sensei Sakagami Seminar – August 2023

The SWA were delighted to welcome Sensei Kuniaki Sakagami to Scotland for a Senior Grade Seminar.